Åpenhetsloven

HIM har kommet langt i arbeidet med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold i virksomheten og produkter/tjenester knyttet til virksomhetens leverandørkjede.

Selskapet vil senest i løpet av juni 2023 offentliggjøre på vår egen hjemmeside https://him.as/ en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens krav.