Lærlinger i HIM

HIM er stolt lærebedrift og er med på å ta samfunnsansvar for å sikre rekrutteringen av fagarbeidere på Haugalandet. Vi har hatt lærling i gjenvinningsfaget siden 2008 og i kontorfaget siden høsten 2021. Vi tar inn nye lærlinger hvert år, og har til nå hatt 10 lærlinger i gjenvinningsfaget. Vi har i tillegg en lærling i kontorfaget, og skal ha en ny lærling i gjenvinningsfaget fra høsten 2023.