REdu studenter

Det er viktig for HIM å bidra til rekruttering i avfallsbransjen. Sommeren 2022 tok vi imot to REdu-studenter, som hadde sommerprosjekter hos oss.