Styret

I mai 2022 valgte representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2022-2024

 

Verv Representant
Styreleder Olav Linga
Nestleder Natalia Kondarewicz
Styremedlemmer Birger Førre
Brit Turid Klungland
Tonny Nundal
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Ove Kahrs Wangensteen
Varamedlemmer Harald Larssen Lønning
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem ansatte Bjørn Røsdal
Observatør ansatte Kristin Brekke Hovland
Varamedlem ansatte Ruth Line Berg Bertelsen

I tillegg har styret i HIM IKS utnevnt styreleder og nestleder som Generalforsamling for HIM Transport AS.