Tagging av avfallsbeholdere

Sjåførene ser fra tid til annen forhold som rapporteres til abonnentene, dette gjelder feilsortering, overfylte beholdere, problemer med tilkomst/vei eller beholdere som er ødelagte og som derfor må byttes. . Abonnentene varsles ved at det festes en tag til beholderen med informasjon om hva saken gjelder. Gul tag brukes når beholderen er tømt, men noe bør ordnes til neste tømming.  Rød tag brukes ved forhold som gjør at beholderen ikke kan tømmes.  Blå tag brukes ved serviceoppdrag for å gjøre abonnenten oppmerksom på at HIM har utført et oppdrag.