Moderne avfallsløsninger

HIM ser at flere ønsker moderne avfallsløsninger både ved nybygg og renovering av eksisterende bygg. Dette er smarte avfallsløsninger som tømmes basert på fyllingsgrad i beholderne, det er installert nivåavlesere i beholderne slik at HIM daglig får varsel om hvor mye avfall det er i beholderne. I 2022 hadde HIM ansvar for tømming av 89 enheter. Tysvær har et anlegg, resten er i Haugesund. 26 av anleggene tilhører næringskunder eller kommunale bygg.

HAUBO (Haugesund boligbyggelag) renoverer en del av bygningsmassen og planlegger mange nye nedgravde enheter for sine borettslag, 40 enheter kommer i første halvår i 2023. Tysvær kommune planlegger også nye anlegg i 2023.