Renovasjon

HIM Transport AS er et datterselskap av HIM IKS og samler inn avfall hos HIMs innbyggere.

Renovasjonsgebyrene

I 2022 ble renovasjonsgebyrene satt opp med 5 %, og et standardabonnement koster i 2022 NOK 2 980,-. Renovasjonsordningen for husholdningene drives til selvkost. Over- eller underskudd fra denne virksomheten brukes til å justere gebyrene.

Antall abonnenter

Antall renovasjonsabonnenter er stabilt og HIM har nå 34 212 abonnenter hvorav 4 002 er fritidsboliger. Tabellen viser totalt antall abonnenter i eierkommunene.

Kommune Antall abonnenter
Bokn 661
Etne 2 886
Haugesund 18 777
Tysvær 6 399
Vindafjord 5 489