Driftsbygg Årabrot

HIM bygger nytt driftsbygg på Årabort miljøpark, bygget skal romme garderober, kontorer og undervisningsrom.

HIM signerte kontrakt med Engelsen Bygg AS for oppføring av nytt driftsbygg på Årabrot miljøpark i august 2022. Bygget skal gi etterlengtet garderobeplass til driftspersonale på Årabrot miljøpark og sjåførene i HIM Transport. Det nye bygget skal romme ca. 50 garderobeplasser. I det nye bygget blir det også undervisningsfasiliteter, kontorer og møterom. I hele forprosjektfasen har miljø og bærekraft spilt en sentral rolle. Bygget oppføres i massivt tre, med innslag av gjenbruksmaterialer. Bergvarme og solceller vil dekke energibehovet sammen med naturgass fra eksisterende deponi. Nybygget skal reflektere HIM som en miljøbedrift, vi satser på grønne løsninger.

Om prosjektet

Arkitekter fra Brekke-Helgeland-Brekke AS har tegnet bygget, Norconsult avdeling Haugesund har bistått i forprosjekteringsfasing for tekniske fag. Oppdraget er en totalentreprise med en kontraktsverdi på 46,6 Mill NOK. Arbeidet starter opp i begynnelsen av oktober og skal være ferdig høsten 2023.