Renovasjonsgebyr – likt for alle

Alle bosteder som produserer husholdningsavfall skal betale renovasjonsgebyr. HIM har jobbet lenge for å oppnå lik behandling i alle eierkommunene og i 2022 var det Etne sin tur.

Renovasjonsforskriften som gjelder i alle HIM kommunene sier at alle bosteder som produserer husholdningsavfall er gebyrpliktige. Forskriften gjelder også bygg som ligger langt borte fra kjørevei, og det er ingen områder som er fritatt for renovasjon. I Etne kommune er det eiendommer som ligger et stykke fra kjørevei. Disse har etter renovasjonsforskriften også krav til å levere avfall og kildesortere. Flere av denne type eiendommer i Etne har hatt renovasjonsordning lenge, og i 2022 ble de siste 200 hjemmelshaverne kontaktet av HIM. 

Et av formålene når eierkommunene opprettet HIM i 2007, var å oppnå lik behandling for alle HIMs eierkommuner. Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn kommune har hatt en gjennomgang av sine eiendommer, og renovasjonsordning er på plass for alle.