Plukkanalyse

HIM gjennomfører plukkanalyser for å finne ut hvor flinke folk er til å sortere. I 2022 utførte vi en omfattende analyse hvor fem tilfeldig valgte områder ble undersøkt. Hele 59 % av det som kastes i restavfallet kunne vært gjenvunnet eller gjenbrukt.

Våren 2022 gjennomførte HIM en plukkanalyse, som er en gjennomgang av avfallet til tilfeldig valgte adresser. En plukkanalyse sier noe om hvor flinke vi er til å sortere og totalt ble 1306 kg restavfall og 414 kg kildesortert matavfall gått gjennom. Gjennomgangen av restavfallet viste at 59 % av det som havner der er ressurser som kunne vært gjenvunnet eller gjenbrukt. Dette er avfall som plast, mat, papp, papir, glass og metall. Men også en del elektrisk avfall, klær og tekstiler. Dette betyr at hver innbygger i snitt kaster nesten 80 kilo restavfall som kunne vært sortert ut hvert år. Gjennomgangen av matavfall og restavfall viser at hver innbygger kaster 44 kg med spiselig mat hvert år. Det er altfor mye.

HIM har gjennomført mange plukkanalyser tidligere, men dette er første gang vi utførte en så omfattende analyse etter Avfall Norge sin standard. Alt avfall ble sortert i 28 ulike typer, og HIM-medarbeidere både fra drift og administrasjon deltok i gjennomgangen. Analysen viste at vi ligger rundt gjennomsnittet sammenlignet med andre renovasjonsselskap i Norge. HIM har vært tidlig ute med kildesortering av mange typer avfall, og vi har hatt disse ordningene lenge. Derfor synes vi at resultatene burde vært bedre, og det er et stort potensiale for forbedring. Resultatene vil brukes videre i informasjonskampanjer og kommunikasjonsarbeidet til HIM.