Brannøvelse på Årabrot

Hva skjer om det oppstår brann på farlig avfall-mottaket vårt på Årabrot? HIM trente på det som ikke skal skje sammen med Haugesund brannvesen høsten 2022.

Brannalarmen gikk på Årabrot miljøpark hver dag en uke i november. Vi øvde på brann i farlig avfall-mottaket vårt, der scenariet var kjemikalielekkasje og personskader i bygget. Dette var et samarbeid med Haugesund brannvesen. Hver dag hadde vi en felles evaluering etterpå, for å se på hva som fungerte godt og hva som kunne forbedres.  Tilbakemeldingene var at dette er nyttig, både for HIM sine ansatte og brannvesenet.