Fra hageavfall til kompost

HIM produserer næringsrik jord for salg i miljøparkene. Alt hageavfall som kommer inn til miljøparkene våre komposteres og selges til privatpersoner og mindre næringsdrivende. Det tar mellom 9 og 12 måneder å gjøre hageavfallet om til kompost.