Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

HIM setter hvert år av et beløp på budsjettet som skal gå til avfallsreduserende tiltak og holdningsskapende arbeid. Alle innbyggerne i HIM kommunene kan søke om få disse midlene.

Noen av tiltakene HIM støttet i 2022:

  • gjenbruksmarked/bruktbokmarked
  • strandryddeaksjonen og lokale ryddeaksjoner
  • støtte til kjøp av tøybleier
  • støtte til hjemmekompostering

HIM støtter lokale ryddeaksjoner med ryddeutstyr og kostnadsfri levering til våre mottak. HIM har også i 2022 vært en aktør i Strandryddeaksjon Haugalandet sammen med flere av eierkommunene våre og andre lokale aktører. Aksjonen får støtte av Miljødirektoratet og HIM bidrar med informasjon, utdeling av ryddeutstyr og leveringsordninger for avfallet.

HIM er opptatt av at naturen vår skal være rein og frisk, og vi støtter tiltak som engasjerer og motiverer innbyggerne til å rydde herreløst avfall.