Glass og metall

Emballasje av glass og metall som samles inn, blir til nye produkter. Det kan gjenvinnes på nytt, uendelig mange ganger. Dessverre er det mye feilsortering i glass- og metallbeholderen. Sommeren 2022 gjennomførte HIM en kampanje for å få innbyggerne til å sortere riktig. HIM fikk midler av Norsk Metallgjenvinning og Sirkel til å gjennomføre kampanjen. Alle beholderne for glass og metall ble tagget med et klistremerke med informasjon om hva som skal kastes i beholderen. På klistermerket er det også en QR-kode, som leder til en nettside med mer informasjon.