Miljø

HIM er en miljøbedrift og ønsker å være en aktør og bidragsyter for det grønne skiftet

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. I 2022 hadde vi fokus på grønt nybygg, miljøvennlige anskaffelser, gjenbruk av avfall og nye henteordninger for juletrær og hageavfall.

HIM jobber med følgende av FNs bærekraftsmål:

 Mål 7: Ren energi for alle Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 Mål 13: Stoppe klimaendringene Mål 14: Livet under vann Mål 15: Livet på land Mål 17: Samarbeid for å nå målene

 

HIM har vært godkjent som Miljøfyrtårn siden 2012 og ble re-sertifisert i 2015, 2018 og 2021.