Avfall som hentes hjemme

HIMs husholdningskunder skal sortere mat, plast, glass/metall, papp/papir i tillegg til restavfall hjemme. Diagrammet viser fordelingen mellom de ulike fraksjonene.