Avfall leveres videre

Mye av avfallet HIM mottar blir sendt videre til behandling av våre underleverandører. Tabellen under viser hvor vi leverer avfallet som samles inn hjemme og hva det blir til.

 

Avfallstype Mottaker Hva blir avfallet til?
Matavfall Miljøfor Norge Biogass
Plastemballasje Grønt Punkt Nye plastprodukter
Papp/papir Smurfit Kappa (Nederland) Papir
Emballasje av glass og metall Sirkle glass (Fredrikstad) Nye produkter av glass og metall
Restavfall Sarpsborg energi Fjernvarme