Farlig avfall på Affi

Maling og andre produkter som kommer inn på farlig avfall mottaket kan gjenbrukes, bra for kundene våre og bra for miljøet.

Sommeren 2022 ansatte vi en student som skulle se på mulighetene for å gjenbruke noe av det som leveres til farlig avfall-mottakene til HIM.  Farlig avfall kan være maling, vaskemidler og bilpleieprodukter. Studenten gjorde en kartlegging av avfallet som ble levert og sjekket hvor mye som egnet seg for gjenbruk. Vi gjorde også en kundeundersøkelse for å sjekke hva kundene ønsket å kjøpe. Varene som egnet seg for gjenbruk ble solgt på bruktbutikken Affi.
Dette var et populært tilbud og varene forsvant raskt fra Affi. Det er flott å kunne bruke opp fult brukende vaskemidler og andre produkter som ellers ville blitt til energi.