Telefonstatistikk

Antall telefoner til HIM sitt kundesenter i 2020, 2021 og 2022.