Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld - beløp i hele 1000 kr