Avfall som leveres til miljøparkene

Miljøparkene våre mottar mange typer avfall, og mengden som leveres varierer fra år til år. Diagrammet viser mengde avfall til miljøparkene fra 2010 til 2022. I 2020 var det en topp som er relatert til Covid-19.